Posted By Michał Posted On

Uprawnienia budowlane

Dziś dowiesz się co potrzeba aby uzyskać uprawnienia budowlane. Mają one na celu poprawę bezpieczeństwa i jakości sektora budowlanego przy jednoczesnym podniesieniu profesjonalizmu poprzez wymaganie minimalnych standardów zarządzania, rejestrów bezpieczeństwa i wypłacalności finansowej.

uprawnienia budowlane

Powinny je uzyskać osoby, które: wykonują prace budowlane, których plany wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Ci którzy chcieliby wykonywać prace w specjalistycznych obszarach, które mają duży wpływ na zmiany architektoniczne.