Posted By Michał Posted On

Jak uzyskać świadomą zgodę

Działania ukierunkowane na pozyskanie zgód niegdyś było bagatelizowane, dziś w dobie Rodo nabiera swojego znaczenia. Zwiększyła się też świadomość, że Nasze dane to nasza wartość, która nie może być wykorzystywana w dowolnie sposób.

pozyskiwanie zgód

Formularz świadomej zgody musi być napisany językiem łatwo zrozumiałym dla uczestników, musi minimalizować możliwość stosowania przymusu lub bezprawnego nacisku, a uczestnik musi mieć wystarczająco dużo czasu na rozważenie udziału. Jednak świadoma zgoda to nie tylko podpisany formularz, ale proces, w którym osoba badana rozumie badanie i związane z nim ryzyko